ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

Nr. 10106/11.02.2020

 ANUNŢ

 CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism ,,Plan Urbanistic Zonal (Soseaua Podgoriei nr. 16 – nr. cadastral 31959) şi (strada Focsani nr. 21 – nr. cadastral 36389) – locuinte sociale, locuinte prin programe ANL si locuinte de serviciu, sedii institutii publice, amenajarea unei baze sportive, infiintarea unui program scoala dupa scoala, infiintarea unui centru de afaceri, infiintarea unui camin de batrani, amenajarea de parcuri si spatii  verzi, Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau şi a Regulamentului local de Urbanism aferent acestei documentaţii de urbanism

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism ,,Plan Urbanistic Zonal (Soseaua Podgoriei nr. 16 – nr. cadastral 31959) şi (strada Focsani nr. 21 – nr. cadastral 36389) – locuinte sociale, locuinte prin programe ANL si locuinte de serviciu, sedii institutii publice, amenajarea unei baze sportive, infiintarea unui program scoala dupa scoala, infiintarea unui centru de afaceri, infiintarea unui camin de batrani, amenajarea de parcuri si spatii  verzi, Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau şi a Regulamentului local de Urbanism aferent acestei documentaţii de urbanism şi organizarea consultării/dezbaterii publice pentru proiectul propus, în data de marti, 18.02.2020, ora 14:00, la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat – Sala de Consiliu.

În conformitate cu stipulaţiile art. 7 alin. (10) din Legea nr. 52/2003, modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, în timpul defăşurării şedinţei de dezbatere publică se va face în ordinea sosirii, conform listei întocmite în prealabil, în acest sens,  prin intermediul Birou Informare şi Relaţii Publice. Fiecare persoană are posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere în timp rezonabil.

Textul complet al proiectului de hotărâre însoţit de Referatul de aprobare a Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, Raportul de specialitate al structurii de specialitate si Nota de fundamentare se vor afişa la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat şi pe pagina web www.primariermsarat.ro.

În considerarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 52/2003, teza finală, persoanele interesate pot solicita în scris printr-o cerere adresată în acest sens, Compartimentului Relaţii cu Publicul şi Registratură din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat, transmiterea  documentaţiei care face obiectul prezentului anunţ.

Raportat la prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, eventualele propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre, exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi numărul de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, în timpul programului de lucru sau prin e-mail la adresa primarie_rmsarat@primariermsarat.ro, până în ziua de vineri, 21.02.2020, ora 1400.

Vă mulţumim pentru interes şi vă aşteptăm în sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat,  în ziua de 18.02.2020, ora 14:00.

Primar

Cîrjan Sorin-Valentin

  Întocmit,

Persoană responsabilă pentru relatia cu societatea civilă,

Consilier Juridic Superior, Corbu Alina-Giorgiana

 

Related posts

Leave a Comment