DISPOZIŢIE Nr. 32 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii februarie 2020

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE   DISPOZIŢIE Nr. 32 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii februarie 2020   Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   DISPUNE:  Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de 19 februarie 2020, ora 09:00. (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala…

Detalii