Scurt pe 2 Nr. 468: Restricții de post

Ce mesaje transmit primarii și șefii de instituții doamnelor și domnișoarelor din Buzău la început de primăvară, care sunt bugetele pe anul acesta la Rm.Sărat și la Consiliul Județean și cum acționăm pentru prevenirea contaminării cu coronavirus, puteți afla din paginile ediției Scurt pe 2 care apare vineri la toate chioșcurile de ziare. Cea mai citită publicație locală din Buzău vă mai aduce informații despre facturile la caldură în municipiul Buzău, despre vandalizările parcurilor de joacă de la Rm.Sărat și despre evenimentele culturale și artistice din weekend. Cereţi la difuzorii…

Detalii

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 13597/25.02.2020

Nr. 13597/25.02.2020 ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat, pe anul 2020 (proiecte din domeniul sport)  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  – privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit…

Detalii

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 13588/25.02.2020

Nr. 13588/25.02.2020 ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat, pe anul 2020 (proiecte din domeniile cultură, educaţie civică, social, protecţia mediului)  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  – privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri…

Detalii

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Rm. Sărat pe anul 2020

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT PRIMAR HOTARARE privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020            Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru extraordinara in data de 19.02.2020; Având în vedere: –  referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.     10721/12.02.2020 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; – raportul Directiei Economice-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.10858/13.02.2020 in conformitate cu prevederile…

Detalii

Scurt pe 2 Nr. 467: Politica, ce meci!

Care este bugetul județului, pentru ce investiții sunt prevăzute fonduri pen anul acesta, când se  va deschide Podul de la Vadu Pașii și cum se va face o nouă autogară la Rm.Sărat, puteți afla din paginile ediției Scurt pe 2 care apare vineri la toate chioșcurile de ziare. Cea mai citită publicație locală din Buzău vă mai aduce raspunsurile celui mai căutat pediatru din Buzău la întrebările legate de sănătatea copiilor informații despre primul muzeu al iluziilor optice, programul spectacolelor de la Buzău și Rm.Sărat și agenda evenimentelor sportive județ.…

Detalii

Medic pediatru, Alina Iordache la workshop-ul pe tema răcelilor și a gripei de sezon: ,,Pacienții mei sunt cei mai frumoși care există”

Dana Sin           Are 39 de ani, este doctor și profesează din 2007, atunci când a început rezidențiatul. Vorbesc despre Alina Iordache, medic pediatru, un domeniu destul de dificil, în contextul în care pacienți ei îi sunt copii. Și totuși, nimic nu este greu,  pentru că pacienții săi sunt ,,atât de minunați, miros frumos și sunt pufoși”, după cum mi-a declarat ea zâmbind. Am ales să fac un interviu cu ea, pentru că mulți părinți mi-au spus că este un medic cu totul diferit, și atunci, nu puteam lăsa să…

Detalii

DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru ordinara in data de 27.02.2020

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT PRIMAR  DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru ordinara in  data  de 27.02.2020   Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134, alin.(1), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;   DISPUN:  Art.1. Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  27.02.2020, orele 1100 in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau. Art.2.…

Detalii

HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale a valabilitatii contractelor de inchiriere si recalcularea valorii chiriei lunare pentru locuintele pentru tineri

ROMANIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale a valabilitatii contractelor de inchiriere si recalcularea valorii chiriei lunare pentru locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, situate in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.2 (ANL 1), respectiv strada Industriei nr.4 (ANL 2), in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si actualizarea chiriei lunare cu rata inflatiei pentru contractele de inchiriere aflate in perioada de valabilitate aferente acelorasi locuinte          Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru ordinara in data de 30.01.2020;…

Detalii

HOTĂRÂRE privind actualizarea nivelului redevențelor și a chiriilor cu rata inflației de 3,8%

ROMANIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind actualizarea cu rata inflatiei de 3,8% a nivelului redeventelor/chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea/ inchirierea terenurilor proprietate publica/privata a Municipiului Rm.Sarat, a tarifului  pentru exercitarea dreptului de acces  pe proprietatea publica a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor lunare pentru terenurile proprietatea Municipiului Rm.Sarat utilizate in vederea desfasurarii unor activitati sezoniere sau ocazionale/aferente imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor pentru utilizarea suprafetelor de…

Detalii

HOTARARE privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sarat

ROMANIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sarat Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru ordinara in data de 30.01.2020; Având în vedere: –  referat de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.3259/16.01.2020 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; – raportul Directiei economice – Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.3724/17.01.2020 in conformitate cu prevederile…

Detalii