ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 13597/25.02.2020

Nr. 13597/25.02.2020 ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat, pe anul 2020 (proiecte din domeniul sport)  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  – privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit…

Detalii

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ Nr. 13588/25.02.2020

Nr. 13588/25.02.2020 ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat, pe anul 2020 (proiecte din domeniile cultură, educaţie civică, social, protecţia mediului)  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  – privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri…

Detalii