Dispozitia si proiectul ordinii de zi, a Sedintei de lucru ordinare a Consiliului Local din data de 26.06.2024, ora 14

ANUNT            In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 26.06.2024, orele 1400 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:   1. Proiect de hotarare nr.156/20.06.2024 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Renovarea cladirii Liceului Teoretic Stefan cel Mare din Municipiul Ramnicu…

Detalii

Dispozitia si proiectul ordinii de zi, a Sedintei de lucru ordinare a Consiliului Local din data de 30.05.2024, ora 14

MUNICIPIUL RM.SĂRAT STRADA NICOLAE BĂLCESCU NR.1 TEL.0238/561946; fax 0238/561947 Web: https://primariermsarat.ro ANUNT            In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 30.05.2024, orele 1400 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotarare nr.134/24.05.2024 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal…

Detalii

Dispozitia si proiectul ordinii de zi, a Sedintei de lucru ordinare a Consiliului Local din data de 30.04.2024, ora 15.

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT                      PRIMAR   DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru ordinara in  data  de 30.04.2024   Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;  DISPUN:  Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local…

Detalii

DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru extraordinara in data de 26.04.2024

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT                      PRIMAR    DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru extraordinara in  data  de 26.04.2024   Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;   DISPUN:  Art.1. (1)…

Detalii

Dispoziția și proiectul ordinii de zi, a ședinței de lucru ordinare a Consiliului Local din data de 28.03.2024, ora 14

ANUNT            In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 28.03.2024, orele 1400 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotarare nr.83/22.03.2024 privind validarea Dispozitiei  Primarului Municipiului Rm.Sarat nr.283/14.03.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024 urmare…

Detalii

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

Nr. 15684/14.03.2024 ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV Astăzi, data de 14.03.2024, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA GHIDULUI PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES GENERAL DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SARAT PE ANUL 2024 (PROIECTE DIN DOMENIILE CULTURA, EDUCATIE CIVICA, SOCIAL, PROTECTIA MEDIULUI). Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare Ghidul privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri…

Detalii

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

Nr. 15682/14.03.2024 ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV   Astăzi, data de 14.03.2024, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA GHIDULUI PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES GENERAL DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SARAT PE ANUL 2024 (PROIECTE DIN DOMENIUL SPORT). Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare Ghidul privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati…

Detalii

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și cuantumul sancțiunilor prevăzute de art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica în anul 2025 în Municipiul Râmnicu Sărat, indexate cu rata inflației de 10.4% (aferentă anului fiscal 2023) Astăzi, data de 11.03.2024, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și…

Detalii

Dispoziția și proiectul ordinii de zi a Ședinței de lucru extraordinare (convocate de îndată) a Consiliului Local din data de 28 02 2024, ora 11 30

DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru extraordinara (convocata de indata) in  data  de 28.02.2024 Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134, alin.(1), lit.a) si alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;   DISPUN:  Art.1. (1) Se convoaca Consiliul…

Detalii