ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

Nr. 19761/28.03.2023 ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV Astăzi, data de 28.03.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii unei strazi din Municipiul Râmnicu Sărat. Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare schimbarea denumirii unei strazi din Municipiul Râmnicu Sărat. Documentația aferentă proiectului de act normativ include: – Proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat; – Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Râmnicu…

Detalii

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind selectarea beneficiarilor serviciilor cantinei de ajutor social

Nr. 19580/27.03.2023 ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV   Astăzi, data de 27.03.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind selectarea beneficiarilor serviciilor cantinei de ajutor social. Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare Regulamentul privind selectarea beneficiarilor serviciilor cantinei de ajutor social. Documentația aferentă proiectului de act normativ include: – Proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat; – Referat de aprobare…

Detalii

Dispozitia și proiectul ordinii de zi, a Ședinței de lucru ordinare a Consiliului Local din data de 30.03.2023, ora 15.00

ANUNT            In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 30.03.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotarare nr.81/24.03.2023 pentru aprobarea raportului Primarului Municipiului Rm.Sarat in calitate de autoritate executiva privind situatia gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat pe anul 2022…

Detalii

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

Nr. 17030/15.03.2023 ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV   Astăzi, data de 15.03.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuințe proprietate personală, precum și a criteriilor suplimentare de selecție și ierarhizare a solicitărilor de loturi de teren pentru tineri, în vederea construirii de locuințe proprietate personală. Paragraf descriptiv:…

Detalii

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind însușirea stemei Municipiului Râmnicu Sărat

Nr. 15246/07.03.2023 ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV Astăzi, data de 27.02.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însușirea stemei Municipiului Râmnicu Sărat; Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare însușirea stemei Municipiului Râmnicu Sărat; Documentația aferentă proiectului de act normativ include: – Proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat; – Referat de aprobare nr. 14631/06.03.2023; – Raportul de specialitate al Compartimentului Contencios Administrativ…

Detalii

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV – Nr. 14348/03.03.2023

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV   Astăzi, data de 03.03.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activitățile ,,Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice” și ,,Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț” și alegerea modalității de gestiune a Serviciului…

Detalii

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării statutului Centrului Cultural ”Florica Cristoforeanu” Râmnicu Sărat din așezământ cultural în institutie publică de spectacole si aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de funcții ale acestei instituții

Nr. 12.290/22.02.2023 ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV Astăzi, data de 27.02.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării statutului Centrului Cultural ”Florica Cristoforeanu” Râmnicu Sărat din așezământ cultural în institutie publică de spectacole si aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de funcții ale acestei instituții; Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare Schimbarea statutului Centrului Cultural ”Florica Cristoforeanu” Râmnicu Sărat…

Detalii

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

Nr. 12.604/24.02.2023 ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV Astăzi, data de 24.02.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTARÂRE PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI CUANTUMUL SANCȚIUNILOR PREVAZUTE DE ART. 493 DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, CE SE VOR APLICA ÎN ANUL 2024 ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, INDEXATE CU RATA INFLAȚIEI DE 13,8 % (AFERENTA ANULUI FISCAL 2022). Paragraf…

Detalii

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

Nr. 12.595/24.02.2023 ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV Astăzi, data de 24.02.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA GHIDULUI PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES GENERAL DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SARAT PE ANUL 2023 (PROIECTE DIN DOMENIUL SPORT). Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare Ghidul privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit…

Detalii

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

Astăzi, data de 22.02.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA GHIDULUI PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES GENERAL DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SARAT PE ANUL 2023 (PROIECTE DIN DOMENIILE CULTURA, EDUCATIE CIVICA, SOCIAL, PROTECTIA MEDIULUI) Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare Ghidul privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local…

Detalii