ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Nr. 51615/11.08.2022 ANUNȚ DE INTERES PUBLIC STIMAȚI CETĂȚENI, Primăria municipiului Râmnicu Sărat, vă aduce la cunoștință că în perioada 05.08.2022 – 10.08.2022, site-ul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat: www.primariermsarat.ro,  nu a funcționat pentru că au fost efectuate operațiuni de modernizare și mutare pe un server nou a conținutului. Operațiunile vor continua  până în data de 22.08.2022, deoarece pagina de internet este în proces de modernizare și aliniere la noul standard legal de publicare a informațiilor de interes public, statuat prin Anexa 4 la  H.G. nr.1269/2021 privind aprobarea  StrategieiNaționale Anticorupție (SNA) pe…

Detalii

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru ,,Construire locuință parter”, la imobilul situat în strada Intrarea Școlii nr. 4 (numarul cadastral 36967), Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau

Nr. 46638/20.07.2022 ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru ,,Construire locuință parter”, la imobilul situat în strada Intrarea Școlii nr. 4 (numarul cadastral 36967), Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru ,,Construire…

Detalii

ANUNȚ ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiul Râmnicu Sărat în data de 30.06.2022, ora 15.00

In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 30.06.2022, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotarare nr.163/24.06.2022 privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat…

Detalii

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulație rutieră și pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat

Nr. 39419/21.06.2022 ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulație rutieră și pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulație rutieră și pietonală în Municipiul Râmnicu Sărat şi organizarea consultării/dezbaterii publice pentru proiectul propus, în data de 29.06.2022, ora 13:00, la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat…

Detalii

ANUNȚ DE PARTICIPARE, Pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activități nonprofit de interes general

  Nr.  36550 / 08.06.2022 MO partea   a VI-A nr.111/10.06.2022   ANUNȚ DE PARTICIPARE, Pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activități nonprofit de interes general   U.A.T. Municipiul Râmnicu Sărat invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: cultură,educație civică,social,protecția mediului, sport. 1.Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor pe anul 2022 este…

Detalii

Ședinta extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat în data de 06.06.2022, ora 15.00

Dispoziție și proiect ordine de zi ale Ședinței CL din 06 06 2022 ora 15 In temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara care va avea loc in data de 06.06.2022, ora 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotarare nr.161/02.06.2022 privind aprobarea participarii UAT -Municipiul Rm.Sarat la programul Planul…

Detalii

HOTARARE privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora

HOTARARE privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2023 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 5,1% (aferenta anului fiscal 2021)   Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru ordinara in data de 27.04.2022; Având în vedere: –  referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.24696/13.04.2022 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G…

Detalii