ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

Nr. 83633/24.11.2022  ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ  În conformitate cu prevederile prevederile art. 7, alin. (13) Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicata, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, ce se vor aplica în anul 2023 în Municipiul Râmnicu Sărat, proiect de hotărâre care urmează a fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Lcal al Municipiului Râmnicu Sărat. Astfel,…

Detalii

ANUNŢ ÎNCHIRIERE IMOBIL PRIN LICITAŢIE

Nr. 7175 / 23.11.2022 ANUNŢ ÎNCHIRIERE IMOBIL PRIN LICITAŢIE Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sãrat, cu sediul în Municipiul Râmnicu Sãrat, str. Armoniei, nr.58 bis, judeţul Buzãu, cod fiscal 2406901, Tel/Fax 0238563032, E-mail-adporas@yahoo.com. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închirierea a 3 (trei) spaţii în suprafatã utilã totalã de 26,9 mp, aflate in incinta Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sãrat…

Detalii

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Râmnicu Sărat

Nr. 83027/22.11.2022    ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Râmnicu Sărat   În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Râmnicu Sărat şi organizarea consultării/dezbaterii publice pentru proiectul propus, în data de 29.11.2022, ora 13:00, la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat – Sala…

Detalii

DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru ordinara in  data  de 28.11.2022

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT                      PRIMAR     DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru ordinara in  data  de 28.11.2022   Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;     DISPUN:   Art.1.…

Detalii

Dispoziția și proiectul ordinii de zi a Ședinței de lucru ordinare a Consiliului Local din data de 28.11.2022, ora 15

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT                      PRIMAR     DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru ordinara in  data  de 28.11.2022   Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;   DISPUN:  Art.1. (1) Se…

Detalii

Dispoziție și Proiect Ordine de zi Ședința CL din 31.10.2022, ora 15.00

          In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 31.10.2022, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:   1. Proiect de hotarare nr.231/25.10.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2022 – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar 2. Proiect…

Detalii

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

Nr. 69677/12.10.2022  ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru pentru lucrarea ,,Construire spălătorie auto self service”, la imobilul situat în B-dul Eroilor, nr. 27A (numarul cadastral 32409), Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism…

Detalii

Dispoziția și proiectul ordinii de zi a Ședintei de lucru ordinare a Consiliului Local din data de 29.09.2022, ora 15

MUNICIPIUL RM.SĂRAT STRADA NICOLAE BĂLCESCU NR.1 TEL.0238/561946; fax 0238/561947 Web: www.primariermsarat.ro ANUNT            In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 29.09.2022, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotarare nr.209/23.09.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului…

Detalii

ANUNŢ CONSULTARE ȘI DEZBATERE PUBLICĂ

Nr.58712/13.09.2022 ANUNŢ                CONSULTARE SI DEZBATERE PUBLICA a Proiectului de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Muzeului Municipal „Octavian Mosescu” Ramnicu Sarat           In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta publica initiativa Primarului Municipiului Ramnicu Sarat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Muzeului Municipal „Octavian Mosescu” Ramnicu Sarat  si organizarea consultarii/dezbaterii publice pentru proiectul propus, in data de 21.09.2022, ora 1300,…

Detalii