PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării unui nou traseu de transport public local de persoane pe raza U.A.T. Municipiul Râmnicu Sărat

Nr. 72204/23.11.2023 ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV   Astăzi, data de 23.11.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării unui nou traseu de transport public local de persoane pe raza U.A.T. Municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, a programului de transport local pentru acesta, precum și înființarea unor noi stații de călători pe traseul respectiv. Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare înființarea unui nou traseu…

Detalii

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor gratuități/facilități pe mijoacele de transport public local pe raza Municipiului Râmnicu Sărat

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV Astăzi, data de 08.11.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor gratuități/facilități pe mijoacele de transport public local pe raza Municipiului Râmnicu Sărat, pensionarilor cu domiciliul în Municipiul Râmnicu Sărat, cu venituri mai mici sau egale cu 2.000 lei/lună, și aprobarea regulamentului de acordare a acestor gratuități/facilitați. Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare acordarea unor gratuități/facilități pe mijoacele de…

Detalii

ANUNȚ Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local Râmnicu Sărat din data de 31.10.2023, ora 15.00

  ANUNT             In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 31.10.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:   1. Proiect de hotarare nr.226/25.10.2023 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Puscasu Cornelia, înainte de expirarea duratei normale…

Detalii

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat, derulate de către S.C. RER SUD S.A.

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV   Astăzi, data de 16.10.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat, derulate de către S.C. RER SUD S.A., conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 67464/10032/07.10.2019 (inclusiv actele aditionale la acesta) încheiat între U.A.T. – Municipiul Râmnicu Sărat și S.C. RER SUD…

Detalii

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

Astăzi, data de 25.09.2023, Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, ce se vor aplica în anul 2024 în Municipiul Râmnicu Sărat. Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune spre aprobare nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, ce se vor aplica în anul 2024 în Municipiul Râmnicu Sărat. Documentația aferentă proiectului de…

Detalii

Ședința ordinară a Consiliul Local al Municipiului Rm.Sărat care va avea loc în data de 28.09.2023, orele 15.00

ANUNT            In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 28.09.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotarare nr.210/22.09.2023 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv executia bugetului de venituri proprii si subventii si executia bugetului imprumuturilor interne…

Detalii

ANUNȚ DE PARTICIPARE, Pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activități nonprofit de interes general, sesiune 2

Nr.  50238 / 28.08.2023                                        ANUNȚ DE PARTICIPARE, Pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activități nonprofit de interes general, sesiune 2. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, in special denumnirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Municipiul Râmnicu Sărat, cod fiscal:2406871,str. Nicolae Bălcescu nr. 1, Râmnicu Sărat, jud. Buzău, tel:0238561946, fax:0238561947, e-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro ​ Municipiul Râmnicu…

Detalii

Dispozitia de convocare a Consiliului Local in sedinta de lucru ordinara in data de 31.08.2023

ANUNȚ           In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 31.08.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotarare nr.193/25.08.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023 – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar 2. Proiect…

Detalii

Dispoziția și proiectul ordinii de zi, a Ședintei de lucru extraordinare a Consiliului Local din data de 22.08.2023, ora 15.00

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT                      PRIMAR   DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru extraordinara in  data  de 22.08.2023 Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu necesitatea depunerii proiectului « Digitalizarea activitatii Spitalului Municipal Ramnicu Sarat” (termen de depunere 25.08.2023, ora 1600) precum si cu necesitatea asigurarii…

Detalii