DISPOZIȚIE Nr. 23 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii ianuarie 2021

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE    DISPOZIȚIE Nr. 23 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii ianuarie 2021          Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art. 134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art. 196 alin.(1),        lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   DISPUNE:          Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de  28 ianuarie 2021, ora 1000.                   (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din                              Bulevardul…

Detalii

DISPOZIȚIE Nr. 345 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii decembrie 2020

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, DISPUNE: Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de 17 decembrie 2020, ora 1000. (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni iar în cazul celor care nu se pot efectiv prezenta, cu…

Detalii

ANUNȚ Dezbatere publică privind proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021

Astăzi, 24 noiembrie 2020, Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021. Documentația aferentă proiectului de hotărâre include: Referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre; Raportul Direcției economice; Textul complet al proiectului de hotărâre; Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a Consiliului Județean Buzău www.cjbuzau.ro, precum și la sediul autorității publice județene, municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 44, județul Buzău – Serviciul managementul documentelor și relații publice.…

Detalii

DISPOZIȚIE Nr. 268 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii octombrie 2020

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, DISPUNE:          Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de  15 octombrie 2020, ora 11.                   (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din                              Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni iar în cazul celor care nu se pot…

Detalii

DISPOZIŢIE Nr. 219 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă extraordinară de îndată – vineri, 28 august 2020

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (3), art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   DISPUNE :          Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară de îndată,  VINERI, 28 AUGUST 2020, ORA 1000.                   (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a…

Detalii

PROIECT DE DISPOZIȚIE Nr. 178 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii iulie 2020

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PROIECT DE DISPOZIȚIE Nr. 178 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii iulie 2020 Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, DISPUNE: Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de 16 iulie 2020, ora 930. (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a…

Detalii

DISPOZIȚIE Nr. 155 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii iunie 2020

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE DISPOZIȚIE Nr. 155 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii iunie 2020 Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, DISPUNE: Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de 29 iunie 2020, ora 930. (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului…

Detalii

DISPOZIȚIE Nr. 121 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii mai 2020

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE  DISPOZIȚIE Nr. 121 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii mai 2020 Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   DISPUNE: Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de 28 mai 2020, ora 930. (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a…

Detalii

DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

     ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR- DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău: În temeiul dispozițiilor art. 50 din Anexa nr. 1 la Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, Ținând cont de adresa nr. 4100/24.03.2020 a Instituției Prefectului Județului Buzău cu privire la modalitățile alternative de desfășurare a ședințelor consiliilor locale, în contextul instituirii stării de urgență pe întreg teritoriul României și a necesității limitării și diminuării răspândirii infecțiilor respiratorii…

Detalii

PROIECT DE DISPOZIȚIE Nr. 66 privind convocarea Consiliului judeţeanîn şedinţa ordinară a lunii martie 2020

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE PROIECT DE DISPOZIȚIE Nr. 66 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii martie 2020 Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, DISPUNE:  Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de 26 martie 2020, ora 09:00. (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare…

Detalii