ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art.198, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoștință publică faptul că în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 10 NOIEMBRIE 2023 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:   Hotărârea nr. 237/10.11.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea sistemului de închiriere a bicicletelor „VELOCITY BUZĂU” în vederea operaționalizării proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD…

Detalii

ANUNȚ PUBLIC

ROMÂNIA JUDETUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU – PRIMAR – Nr.290/CLM/20.11.2023 Astăzi, 21.11.2023, primarul Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act cu caracter normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 252/21.11.2023 privind aprobarea modificării preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMO VERDE S.R.L. pe raza municipiului Buzău. Înscrisurile aferente proiectului de act normativ sunt: -proiectul de hotărâre; -înscrisurile invocate în preambulul proiectului de hotărâre. Documentația poate fi consultată: …

Detalii

ANUNŢ PUBLIC

Stimaţi cetăţeni, În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU cu sediul în Mun. Buzău, str. Piața Daciei, nr. 1, jud. Buzău a demarat etapa privind intenția de elaborare a propunerilor pentru PUZ -Lucrari în cadrul proiectului ”CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE PRIN REALIZAREA UNUI HUB  DE TRANSPORT SI AUTOBAZĂ PRIN RECONFIGURAREA TRAMEI STRADALE ÎN ZONA DE SUD-EST A MUNICIPIULUI BUZĂU ”, generat de imobilele N.C. 72695, N.C. 72696, N.C. 67094, situate in intravilanul municipiului Buzău, Șoseaua Buzău-Brăila. Consultarea propunerilor…

Detalii

DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

              ROMÂNIA   JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR- Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău: Având în vedere: – prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (4), art.139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, DISPUNE:   Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară, pentru VINERI, 10 noiembrie 2023, ora 09:30, şedinţă care va avea…

Detalii

DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii OCTOMBRIE 2023 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău: Având în vedere: -prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, DISPUNE: ART.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, la data de 30 octombrie 2023, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal,…

Detalii

DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii SEPTEMBRIE 2023 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR-   Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău: Având în vedere: -prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   DISPUNE:   ART.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru data de 28 septembrie 2023, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în…

Detalii

COMUNICAT

   Primăria municipiului Buzău aduce la cunoștință participanților la traficul rutier ca în perioada 11.09.2023 – 13.09.2023 se vor realiza lucrări de asfaltare a străzilor Independenței și Ostrovului cu instituirea unor restricții de circulație astfel: –      În data de 11.09.2023 pe str.Independenței tronsonul delimitat de str.Emil Palade și str.Ostrovului circulația autovehiculelor va fi interzisa în intervalul orar 21:00 – 05:00. –      În data de 12.09.23023 și 13.09.2023 pe str.Ostrovului, tronsonul delimitat de str.Independenței și str.Petre Antonescu circulația autovehiculelor va fi interzisă în intervalul orar 21:00 – 05:00.           Programul poate suferi modificări, în…

Detalii

ANUNȚ IMPORTANT privind prelungirea sesiunii de înscriere a persoanelor fizice în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – ”RABLA LOCAL”

Termenul de înscriere a persoanelor fizice în Programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local pe site-ul AFM s-a prelungit până pe 29 septembrie 2023, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului alocat fiecărei unități administrativ-teritoriale (UAT).” Instrucțiunile privind înscrierea persoanelor fizice în cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local sunt detaliate pe site-ul AFM la următorul link: https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.php. În cadrul unui cont pot fi realizate înscrieri aferente unui singur CNP, iar o persoană fizică se poate înscrie o singură dată în aplicație. De asemenea, persoana fizică…

Detalii

DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii AUGUST 2023 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -VICEPRIMAR- Viceprimarul municipiului Buzău, judeţul Buzău: Având în vedere: -Dispoziția primarului municipiului Buzău nr. 369/11.08.2023, din care rezultă  că domnul primar Constantin Toma va efectua 8 (opt) zile de concediu de odihnă, în perioada 16.08.2023 – 25.08.2023; -prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 239 din 28.10.2020 privind alegerea viceprimarilor municipiului Buzău, În temeiul prevederilor art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019…

Detalii

ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art.198, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoștință publică faptul că în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 25 APRILIE 2023 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ: Hotărârea nr.58/25.04.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Autorizare demolare NC 72594-C1 și NC 72594-C2, Construire cabinet și farmacie veterinară, sediu societate, locuință de serviciu și anexe în regim de înălțime P+E și împrejmuire”. Hotărârea nr.59/25.04.2023…

Detalii