ORDINE DE ZI ŞEDINŢA CONSILIULUI JUDEŢEAN BUZĂU DIN DATA DE 30 IANUARIE 2020

 1. Proiect de hotărâre nr. 3/20.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de redactare și circulație a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean și a dispozițiilor președintelui – forma actualizată conform Codului Administrativ;
 2. Proiect de hotărâre nr. 4/20.01.2020  privind completarea Secţiunii II – Bunuri mobile din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului Buzău;
 3. Proiect de hotărâre nr. 5/20.01.2020 pentru aprobarea finanțării parțiale a activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău în anul 2020;
 4. Proiect de hotărâre nr. 6/20.01.2020 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de coorganizator al Festivalului – concurs de muzică clasică „Drumul spre celebritate” – Rm. Sărat, 20.02.2020 – 01.03.2020, ediţia a XI –a;
 5. Proiect de hotărâre nr. 7/20.01.2020  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care județul Buzău este membru asociat;
 6. Proiect de hotărâre nr. 8/20.01.2020 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sărata Monteoru” Buzău la care județul Buzău este membru asociat;
 7. Proiect de hotărâre nr. 9/20.01.2020  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat;
 8. Proiect de hotărâre nr. 10/20.01.2020  aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” la care județul Buzău este membru asociat;
 9. Proiect de hotărâre nr. 11/20.01.2020 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;
 10. Proiect de hotărâre nr. 12/20.01.2020 pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr. 295/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;
 11. Proiect de hotărâre nr. 13/20.01.2020 pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr. 296/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;
 12. Proiect de hotărâre nr. 14/20.01.2020 pentru modificarea Anexei nr. 2  la Hotărârea nr. 299/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;
 13. Proiect de hotărâre nr. 15/20.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare a învățământului special preuniversitar și liceal la nivelul județului Buzău pentru anul școlar 2020-2021;
 14. Proiect de hotărâre nr. 16/20.01.2020 pentru revocarea/validarea unui membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău;
 15. Proiect de hotărâre nr. 17/20.01.2020 privind însușirea Planului Strategic pentru anul 2020 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău;
 16. Proiect de hotărâre nr. 18/20.01.2020 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința din data de 30.01.2020;

 

Suplimentar:

 1. Desemnarea a doi consilieri judeţeni, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale ale Secretarului general al judeţului, domnul GAVRILĂ MIHAI – LAURENŢIU, pentru activitatea desfăşurată în anul 2019;
 1. Aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a proiectului „Anticameră pentru viaţă” în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 – Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei – AP4/PI9,i.v/OS 4.12 şi OS 4.13;
 1. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Nicoară Silviu și declararea ca vacant a unui mandat de consilier județean

 

Related posts

Leave a Comment