ORDINE DE ZI ŞEDINŢA CONSILIULUI JUDEŢEAN BUZĂU DIN DATA DE 30 IANUARIE 2020

Proiect de hotărâre nr. 3/20.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de redactare și circulație a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean și a dispozițiilor președintelui – forma actualizată conform Codului Administrativ; Proiect de hotărâre nr. 4/20.01.2020  privind completarea Secţiunii II – Bunuri mobile din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului Buzău; Proiect de hotărâre nr. 5/20.01.2020 pentru aprobarea finanțării parțiale a activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău în anul 2020; Proiect de hotărâre nr. 6/20.01.2020 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău…

Detalii