ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

Nr. 6079/27.01.2020  ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate (curse regulate speciale) în Municipiul Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate (curse regulate speciale)…

Detalii

ANUNŢ privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2020

Nr. 4684/21.01.2020 ANUNŢ Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2020 (în proiect – conform art. 39, alin. (1) – alin. (6) din Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, actualizată) Având în vedere prevederile art. 39  alin (3)-(6) din Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I,…

Detalii