Convocarea Consiliului judeţean în şedinţă extraordinară în data de 21 ianuarie 2020

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE   DISPOZIŢIE   Nr. 10  privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă extraordinară în data de 21 ianuarie 2020          Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (3), art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   DISPUNE :          Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară,  în data de 21 ianuarie 2020, ORA 1000.                     (2). Şedinţa va avea loc…

Detalii