DISPOZIŢIE Nr. 190 privind convocarea de îndată a Consiliului judeţean Buzău în şedinţă

 ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PREŞEDINTE

  DISPOZIŢIE   Nr. 190

 privind convocarea de îndată a Consiliului judeţean Buzău în şedinţă

        Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art.94 alin.(4) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 DISPUNE :

           Art.1. Convocarea de îndată a  Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă,  VINERI, 03 august 2018, ORA 1100.

           Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

  1. Aprobarea promovării proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Buzău” și a Acordului de parteneriat între Ministerul Sănătății, Unitățile Administrativ – Teritoriale Județul Buzău și municipiul Râmnicu Sărat, Spitalul Județean de Urgență Buzău și Spitalul Municipal Râmnicu Sărat pentru realizarea acestuia în cadrul POR 2014 – 2020, Axa prioritară 8.1 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale;
  1. Aprobarea promovării proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din județul Buzău la servicii medicale de urgență” și a Acordului de parteneriat între Ministerul Sănătății, Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău și Spitalul Județean de Urgență Buzău, Axa prioritară 8.1 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale;
  1. Modificarea art. 1, alin. (1), pct. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 177/2018 pentru aprobarea unor măsuri organizatorice la Societatea „Compania de Apă” S.A. Buzău.

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.

BUZĂU , 02 august 2018

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

                                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                 SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,

                                        MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Related posts

Leave a Comment