DISPOZIŢIE Nr. 167 privind convocarea de îndată a Consiliului judeţean Buzău în şedinţă

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PREŞEDINTE

 DISPOZIŢIE   Nr. 167

 privind convocarea de îndată a Consiliului judeţean Buzău în şedinţă

 Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art.94 alin.(4) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE :

           Art.1. Convocarea de îndată a  Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă,
MIERCURI, 11 IULIE 2018, ORA 1300.

           Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

  1. Trecerea bunului imobil – Canton Buda, aparținând drumului DJ 203H din proprietate publică în proprietatea privată a județului Buzău;
  2. Modificarea poziției nr. 19 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău;
  3. Aprobarea promovării de către Unitatea Administrativ – Teritorială – județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000-75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, județul Buzău.

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.

BUZĂU , 10 IULIE 2018

 PREŞEDINTE,

 PETRE-EMANOIL NEAGU

                                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                 SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,

                                           MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Related posts

Leave a Comment