Proiectul ,,EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU ȘCOLI DEFAVORIZATE” – activități de consiliere

Au debutat activitățile de consiliere din cadrul Proiectul ”EDUCAȚIE INCLUZIVĂ PENTRU ȘCOLI DEFAVORIZATE”, în luna August beneficiind Școala ,,Mihail Armencea” din Adjud. Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/74/6/18.Mysmis+: 106415, Componenta 1 : Programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”, Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe. Obiectivul general va fi realizat prin actiuni integrate de facilitare a accesului la educatie, furnizarea competentelor de baza si a abilitatilor de integrare sociala si profesionala pentru 66 de persoane de etnie roma, persoane din mediul rural, precum si alte categorii de grupuri vulnerabile, care…

Detalii