EVALUĂRI PENTRU IMPOZITARE

Râmnicenii care dețin în proprietate clădiri cu destinație mixtă sau nerezidențială, pe care le-au dobândit înainte de 1 ianuarie 2016, au avut obligația să prezinte până la sfârșitul lunii martie, un raport de evaluare, la Serviciul Taxe și Impozite Locale. Râmnicenii care nu au depus până la acest termen raportul de evaluare, îl pot prezența doar începând cu luna ianuarie a anului viitor.

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii, întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la dată evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință.

Related posts