DISPOZIȚIE Nr. 121 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii mai 2020

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PREŞEDINTE 

DISPOZIȚIE Nr. 121

privind convocarea Consiliului judeţean

în şedinţa ordinară a lunii mai 2020

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

DISPUNE:

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de 28 mai 2020, ora 930.

(2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni iar în cazul celor care nu se pot efectiv prezenta, cu utilizarea aplicației WhatsApp.

Art.2. Ordinea de zi a ședinței:

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 2. Proiect de hotărâre nr. 78/21.05.2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Buzău – forma actualizată conform Codului administrativ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.164/2019;
 3. Proiect de hotărâre nr. 79/21.05.2020 privind aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2019;
 4. Proiect de hotărâre nr. 80/21.05.2020 pentru rectificarea a III-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020;
 5. Proiect de hotărâre nr. 81/21.05.2020 pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
 6. Proiect de hotărâre nr. 82/21.05.2020 pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului Județean Buzău;
 7. Proiect de hotărâre nr. 83/21.05.2020 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 8. Proiect de hotărâre nr. 84/21.05.2020 privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2020 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România;
 9. Proiect de hotărâre nr. 85/21.05.2020 privind stabilirea unor măsuri prealabile depunerii a două cereri de finanțare de către Consiliul Județean Buzău în cadrul POIM/819/9/14 Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID – 19;
 10. Proiect de hotărâre nr. 86/21.05.2020 privind însușirea și validarea Contractului de folosință gratuită dintre Societatea BESMAX PHARMA DISTRIBUTION SRL București și Consiliul Județean Buzău având ca obiect echipament medical de plasmafereză și respectiv a Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Centrul de transfuzie sanguină Buzău pentru punerea în funcțiune și utilizării echipamentului de plasmafereză;
 11. Proiect de hotărâre nr. 87/21.05.2020 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 75/2020 pentru însușirea și validarea unor protocoale de colaborare cu autorități și organisme publice în scopul prevenirii și combaterii COVID-19;
 12. Proiect de hotărâre nr. 88/21.05.2020 pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 278/2015 privind atribuirea, în folosinţă gratuită, a unei suprafeţe de teren de 101 mp Fundaţiei „Crucea AlbGalbenă” – Filiala Buzău;
 13. Proiect de hotărâre nr. 89/21.05.2020 pentru aprobarea prelungirii Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Fundația „SERA ROMÂNIA”;
 14. Proiect de hotărâre nr. 90/21.05.2020 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 105/29.05.2019 pentru aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai bun” – ID de proiect 129087 depus în cadrul apelului de proiecte POCU AP4/PI 9 IV/OS 4.12,4.13 & 4.14;
 15. Proiect de hotărâre nr. 91/21.05.2020 pentru aprobarea Planului de măsuri al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pe perioada stării de alertă instituită, în condițiile legii, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19;
 16. Proiect de hotărâre nr. 92/21.05.2020 pentru aprobarea Planului de măsuri al Muzeului Județean Buzău pe perioada stării de alertă instituită în condițiile legii și pentru reluarea activității în condiții de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19;
 17. Proiect de hotărâre nr. 93/21.05.2020 privind înființarea Comisiei pentru Acord unic în cadrul structurii Arhitectului șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău;
 18. Proiect de hotărâre nr. 94/21.05.2020 privind aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău;
 19. Proiect de hotărâre nr. 95/21.05.2020 privind aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
 20. Proiect de hotărâre nr. 96/21.05.2020 privind aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 21. Proiect de hotărâre nr. 97/21.05.2020 pentru aprobarea unor măsuri privind transportul județean de persoane prin curse regulate;
 22. Proiect de hotărâre nr. 98/21.05.2020 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 28.05.2020;
 23. Buletin informativ cuprinzând informaţii de interes public, conform Legii nr. 544/2001, pentru anul 2020;

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Buzău – pct. 1-19 și 21 și de Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, domnul Petre Adrian-Robert –

pct. 20;

Art.4. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.5. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 28 mai 2020 se transmit, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei

dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 21 MAI 2020

 PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

 MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Related posts