AZILE ÎNCHISE DIN LIPSĂ DE BANI

Începând cu 1 iunie, două cămine pentru persoane vârstnice din județul Buzău, „Alecu Bagdat” din Râmnicu Sărat și cel din Smeeni, se vor închide și nu vor mai primi în grijă bătrâni. Totul ca urmare a unor nereguli identificate în urma unor anchete ale Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău, ca instituție de control abilitată pentru verificarea respectării standardelor de calitate în furnizarea serviciilor în căminele de bătrâni. Decizia a fost luată, astăzi, în ședința Consiliului Județean Buzău. Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu, afirmă că se caută soluții pentru bătrânii din aceste centre, care mai au rude, astfel încât să fie cât mai aproape de familiile lor. Pentru ceilalți, nu sunt, deocamdată, variante …

În urma controalelor la cele două centre de bătrâni, Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău a constatat că există probleme în ceea ce privește cazarea persoanelor vârstnice. Mai exact, căminul pentru persoane vârstnice Smeeni funcționează într-un imobil al cărui grad de uzură tehnică este extrem de avansat. De asemenea, căminul „Alecu Bagdat” Rm. Sărat funcționează într-o clădire construită în 1833. Potrivit unui raport al Direcției de Asistență Socială și Protecție Copilului Buzău, cele două imobile ar avea nevoie de o reabilitare structurală majoră pentru a fi adaptate la cerințele standardelor minime de calitate pe cazare beneficiari. Costurile pentru intervenția constructivă ar fi, însă, deosebit de ridicate, depășind disponibilitățile bugetului județului Buzău, nu numai pentru 2024, ci și pentru următorii ani. Același document mai menționează că, nici până în prezent, nu există Programe Naționale sau linii de finanțare cu fonduri europene pentru construcția de cămine ori locuințe protejate destinate persoanelor vârstnice și nici pentru reabilitarea celor existente. În referatul proiectului se arată că măsurile dispuse de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău nu pot fi aduse la îndeplinire ceea ce va afecta în mod evident, reînnoirea licențelor de funcționare ale celor două instituții după aprilie 2025.

Related posts