Dispozitia si proiectul ordinii de zi, a Sedintei de lucru ordinare a Consiliului Local din data de 30.05.2024, ora 14

MUNICIPIUL RM.SĂRAT STRADA NICOLAE BĂLCESCU NR.1 TEL.0238/561946; fax 0238/561947 Web: https://primariermsarat.ro ANUNT            In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 30.05.2024, orele 1400 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotarare nr.134/24.05.2024 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal…

Detalii

NOI STRĂZI MODERNIZATE

18 străzi din municipiul Râmnicu Sărat vor fi modernizate prin Programul ”Anghel Saligny”. Este vorba despre afaltarea integrală a tronsonului din drumul European 85 care traversează orașul, dar și mai multe străzi din cartierele Bariera Focșani, Extindere Slam Râmnic și Șoseaua Podgorie. Autoritățile din Rm. Sărat au predat déjà constructorului amplasamentul pe care vor fi executate lucrările de asfaltare. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 6 milioane de euro, iar termenul de execuție este de 24 de luni.  Primele artere pe care se va interveni sunt străzile Dunării și…

Detalii