ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

Nr. 15659/03.03.2020

ANUNŢ

 CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

 A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI CUANTUMUL SANCŢIUNILOR PREVĂZUTE DE ART. 493 DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, CE SE VOR APLICA ÎN ANUL 2021 ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, INDEXATE CU RATA INFLATIEI DE 3,8% (AFERENTA ANULUI FISCAL 2019)

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi cuantumul sancţiunilor prevăzute de art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica în anul 2021 în Municipiul Râmnicu Sărat, indexate cu rata inflatiei de 3,8% (aferenta anului fiscal 2019) şi organizarea consultării/dezbaterii publice pentru proiectul propus, în data de 10.03.2020, ora 14:00, la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat – Sala de Consiliu.

În conformitate cu stipulaţiile art. 7 alin. (10) din Legea nr. 52/2003, modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, în timpul defăşurării şedinţei de dezbatere publică se va face în ordinea sosirii, conform listei întocmite în prealabil, în acest sens,  prin intermediul Birou Informare şi Relaţii Publice. Fiecare persoană are posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere în timp rezonabil.

Textul complet al proiectului de hotărâre însoţit de Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Râmnicu Sărat şi Raportul de specialitate al structurii de specialitate, va fi afişat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat şi pe pagina web www.primariermsarat.ro.

În considerarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 52/2003, teza finală, persoanele interesate pot solicita în scris printr-o cerere adresată în acest sens, Compartimentului Registratură din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat, transmiterea  documentaţiei care face obiectul prezentului anunţ.

Raportat la prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, eventualele propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre, exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi numărul de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, în timpul programului de lucru sau prin e-mail la adresa primarie_rmsarat@primariermsarat.ro, până la data de  13.03.2020, ora 1400.

Vă mulţumim pentru interes şi vă aşteptăm în sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat,  în ziua de 10.03.2020, ora 14:00.

Primar,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

 Întocmit,

Persoană responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă

Consilier Juridic Superior, Corbu Alina-Giorgiana

Related posts

Leave a Comment