DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru ordinara in data de 31.03.2020

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT                      PRIMAR    DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru ordinara in  data  de 31.03.2020  Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau           Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134, alin.(1), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;   DISPUN:  Art.1. Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  31.03.2020, orele 1115 in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul…

Detalii