PROIECT DE DISPOZIȚIE Nr. 66 privind convocarea Consiliului judeţeanîn şedinţa ordinară a lunii martie 2020

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE PROIECT DE DISPOZIȚIE Nr. 66 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţa ordinară a lunii martie 2020 Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, DISPUNE:  Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, în data de 26 martie 2020, ora 09:00. (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Mare…

Detalii

DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local in şedinta de lucru extraordinara (convocata de indata) in data de 24.03.2020

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau           Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a) si alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;   DISPUN:   Art.1. Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara (convocata de indata) in data de  24.03.2020, orele 1530 in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau. Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare (convocata de indata) din data de 24.03.2020…

Detalii