Consiliul Județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 27.11.2019, ora 09:00

Prin dispoziția nr. 359/20.11.2019,  Consiliul Județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 27.11.2019, ora  09:00.
I.PROIECTE DE HOTĂRÂRI PRIVIND:

 1. Aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018 – formă actualizată 3;
 2. Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019;
 3. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;
 4. Rectificarea a II- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;
 5. Rectificarea a III- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului pentru Deficienți de Vedere Buzău;
 6. Rectificarea a IV- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău;
 7. Rectificarea a II- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;
 8. Rectificarea a IV- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 9. Rectificarea a IV- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 10. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2019 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România;
 11. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 64/2019 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul propriu al Județului Buzău pentru anul 2019;
 12. Stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2020;
 13. Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2020 la nivelul Judeţului Buzău;
 14. Completarea hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 192/2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice – Studiu de fezabilitate pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău în perioada 2014-2020” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți;
 15. Aprobarea documentației tehnico – economice, faza Proiect Tehnic și reaprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 204C, km. 60+000-84+500, Lim. Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, județul Buzău”, finanțat prin PNDL;
 16. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;
 17. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 18. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului „George Ciprian” Buzău – formă actualizată;

 SUPLIMENTAR
19. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

II.NOTE, INFORMĂRI

Buletin informativ cuprinzând informații de interes public, conform Legii nr. 544/2001, pentru anul 2019, actualizat.

 

 

Related posts

Leave a Comment