Consiliul Județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 27.11.2019, ora 09:00

Prin dispoziția nr. 359/20.11.2019,  Consiliul Județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 27.11.2019, ora  09:00. I.PROIECTE DE HOTĂRÂRI PRIVIND: Aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018 – formă actualizată 3; Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019; Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău; Rectificarea a II- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe…

Detalii