“Șanse Egale la Educație” – activități nonformale

La Slobozia Bradului inimoasele cadre didactice implicate în proiectul ,,ŞANSE EGALE LA EDUCAŢIE” organizează activități menite să îndeplinească obiectivul principal al proiectului: ”diminuarea numărului de persoane de etnie rroma din mediul rural dezavantajat din comuna Slobozia Bradului care se află în situație de abandon școlar sau risc de părăsire timpurie a școlii, folosind activități și metode integrate de acces egal la parcursuri de reintegrare în educație”.

     

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/74/6/18, Mysmis+: 106882, Componenta 1 : Programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”, Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe.

Proiectul are o durata de 36 de luni (08.05.2018-07.05.2021), valoarea totală a proiectului fiind de 9.3345.559,76 lei din care asistență financiară nerambursabilă: 7.935.225,80 lei, valoarea eleigibila nerabursabila din bugetul național: 1.265.552,03 lei și contribuție solicitant: 134.781,93 lei.

Related posts

Leave a Comment