Ședință ordinară la Consiliul Județean Buzău, miercuri, 29 mai , la ora 9.00

Ședință ordinară la Consiliul Județean Buzău,

miercuri, 29 mai , la ora 9.00

            Consiliul Judeţean Buzău este convocat în şedinţă ordinară, miercuri, 29 mai, la ora 09:00, la Sala „Dimitrie Filipescu” . Pe ordinea de zi se află 27 de proiecte de hotărâre.

 1. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău;
 2. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2019 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România;
 3. Completarea Secţiunii I din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău;
 4. Aprobarea închirierii imobilului proprietate publică a judeţului Buzău, administrat de Consiliul Judeţean Buzău din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 44, Societăţii „Domenii Prest Serv” SRL Buzău ca sediu administrativ;
 5. Aprobarea situaţiilor financiare anuale şi Contului de profit şi pierderi pentru anul 2018 la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău.
 6. Aprobarea continuării cofinanţării de către Consiliul Judeţean Buzău în anul 2019 a proiectului Consiliului Raional Soroca — „Reabilitarea Secţiei de Terapie a Spitalului Raional Soroca”;
 7. Aprobarea acordării unei cofinanţări Parohiei Ortodoxe Române „Sfinţii Martiri Brâncoveni” — Raionul Soroca, Republica Moldova pentru reabilitarea Cimitirului Ostaşilor Români;
 8. Aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor cărora li se acordă subvenţii de la bugetul judeţului Buzău în anul 2019 pentru activităţi de asistenţă socială, conform Legii nr. 34/1998;
 9. Aprobarea colaborării Consiliului Judeţean Buzău cu filiala Buzău a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” pentru organizarea unor evenimente omagiale precum şi aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău la Sărbătorirea Centenaruiui Armei TANC a Armatei Române;
 10. Aprobarea acordării anual de către Consiliul Judeţean Buzău a unor premii în cadrul Festivalului internaţional de muzică uşoară „Mihaela Runceanu”;
 11. Aprobarea finanţării unor activităţi desfăşurate de Palatul Copiilor Buzău în anul2019;
 12. Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de coorganizator al festivalului „Drăgaica IarmaFest” ediţia 241, Buzău, 9-24.06.2019;
 13. Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de coorganizator al Campionatului european pe echipe (tenis de câmp, băieţi 12 ani), Buzău 22-27 iulie 2019;
 14. Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în Campania „M.A.I. informat, M.A.I. protejat” organizată de Comisia judeţeană de monitorizare a activităţii preventive;
 15. Aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău la promovarea proiectului „Şcoală incluzivă, copii fericiţi”;
 16. Aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai bun”, în cadrul POCU AP4/PI9IV/OS 4.12, 4.13&4.14, apel compiementar: POR 2017/8/8.1/8.3/C, grup vulnerabil: copii;
 17. Aprobarea iniţierii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a procedurilor pentru închiderea Centrului rezidenţial pentru recuperarea şi reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni, respectiv a Complexului de servicii comunitare nr. 2 Buzău;
 18. Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău;
 19. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consifiului judeţean Buzău;
 20. Modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Buzău;
 21. Aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău;
 22. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Judeţului Buzău în Adunarea Generară a Acţionarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru şedinţa extraordinară din data de 30.05.2019;
 23. Stabilirea unui mandat special reprezentantuiui Judeţului Buzău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru şedinţa ordinară din data de 30.05.2019.

 

Related posts

Leave a Comment