“Șanse Egale la Educație” – activități nonformale

La Slobozia Bradului inimoasele cadre didactice implicate în proiectul ,,ŞANSE EGALE LA EDUCAŢIE” organizează activități menite să îndeplinească obiectivul principal al proiectului: ”diminuarea numărului de persoane de etnie rroma din mediul rural dezavantajat din comuna Slobozia Bradului care se află în situație de abandon școlar sau risc de părăsire timpurie a școlii, folosind activități și metode integrate de acces egal la parcursuri de reintegrare în educație”.       Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/74/6/18, Mysmis+: 106882, Componenta 1 : Programul „ŞCOALĂ PENTRU…

Detalii