„SĂ ÎNVĂŢĂM ÎMPREUNĂ, PENTRU A NU ABANDONA ŞCOALA” – activități extracurriculare

În luna August activitatile sunt în plină desfășurare, Echipa de proiect de la Scoala Gimnaziala Nr. 3, beneficiară a proiectului „SĂ ÎNVĂŢĂM ÎMPREUNĂ, PENTRU A NU ABANDONA ŞCOALA”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 – “Corelarea învăţării pe parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”  urmărind aceleași obiective: diminuarea numărului de persoane care se află în risc de abandon şcolar şi prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii în rândul elevilor proveniţi din medii dezavantajate, rurale sau foste industrializate din regiunile SE și Est, folosind metode integrate, moderne de prevenție și combatere a părăsirii școlarităţii în vederea creşterii integrării sociale şi a angajabillităţii la nivel local și regional.

Facilitățile oferite:

– 300 de subvenții în valoare de 100 lei timp de 7 luni.

– o masă caldă pentru fiecare cursant timp de 6 luni.

– necesarul de rechizite școlare necesare derulării cursurilor.

– 15 table interactive.

– 15 laptopuri.

– 15 multifuncționale.

– 15 videoproiectoare.

– 15 ecrane de proiecție.

– 15 flipcharturi.

– 2 camere video.

 

„Să învăţăm împreună – pentru a nu abandona şcoala!”
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 – “Corelarea învăţării pe parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi site-ul proiectului: www.nuabandonascoala.ro. , la adresa de email: proiectemsarat@gmail.com sau la telefon: 0762636500.

Related posts

Leave a Comment