HOTARARE privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora

HOTARARE privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2023 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 5,1% (aferenta anului fiscal 2021)   Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru ordinara in data de 27.04.2022; Având în vedere: –  referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.24696/13.04.2022 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G…

Detalii

ANUNT sedinta extraordinara A CL RÂMNICU SĂRAT – 17.05.2022, ora 900

  MUNICIPIUL RM.SĂRAT STRADA NICOLAE BĂLCESCU NR.1 TEL.0238/561946; fax 0238/561947 Web: www.primariermsarat.ro   ANUNT             In temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara care va avea loc in data de 17.05.2022, ora 900 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:     1. Proiect de hotarare nr.136/13.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea cladirii…

Detalii

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat

Nr. 30963/13.05.2022 ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat   În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat şi organizarea consultării/dezbaterii publice pentru proiectul propus, în data de 20.05.2022, ora 13:00, la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat – Sala de…

Detalii

ANUNȚ convocare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat în ședința ordinară care va avea loc în data de 27.04.2022, orele 15.00

DESCARCĂ Dispoziția si proiectul ordinii de zi a Ședinței CL din 27 04 2022 ora 15 In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134, si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 27.04.2022, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotarare nr.123/21.04.2022 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si…

Detalii

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

Nr. 25112/14.04.2022  ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea ,,Construire sala de catering si evenimente. Construire imprejmuire la strada Cpt. Rosca Nicolae”, pentru imobilul situat în strada Cpt. Rosca Nicolae nr. 2 (numarul cadastral 35722), Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea…

Detalii

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

Nr. 23660/08.04.2022    ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor care se vor percepe pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică/privată a Municipiului Râmnicu Sărat În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor care se vor percepe pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică/privată a Municipiului Râmnicu Sărat…

Detalii

ANUNȚ ȘEDINȚĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT, 30.03.2022, ora 15.00

In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134, si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 30.03.2022, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotarare nr.88/24.03.2022 pentru aprobarea raportului Primarului Municipiului Rm.Sarat in calitate de autoritate executiva privind situatia gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat pe anul 2021 2. Proiect…

Detalii

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ

Nr. 14404/02.03.2022  ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și cuantumul sancțiunilor prevazute de art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica în anul 2023 în Municipiul Râmnicu Sărat, indexate cu rata inflației de 5,1% (aferenta anului fiscal 2021) În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la…

Detalii

ANUNȚ ȘEDINȚĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT, 28.02.2022, ora 15.00

Dispoziție și proiect ordine de zi a ȘEDINȚEI CL din 28 02 2022 ora 15 ANUNȚ             In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134, si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 28.02.2022, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri…

Detalii

HOTARARE privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2022

8Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru extraordinara in data de 07.02.2022; Având în vedere: –  referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.7140/02.02.2022 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative; – raportul  Directiei economice-Serviciul Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat…

Detalii