Dispoziția și proiectul ordinii de zi a Ședinței de lucru extraordinare a Consiliului Local din data de 11.12.2023, ora 15.00

Dispozitie și Proiect ordine de zi Ședința CL din 11 12 2023, ora 15

ANUNT

           In temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a) si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara care va avea loc in data de 11.12.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

 

1. Depunerea juramantului de catre domnul Dinulescu Florian-Costin al carui mandat de consilier local supleant a fost validat prin Incheierea din Sedinta Camerei de Consiliu  din data de 13.11.2023, pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat, judetul Buzau in Dosarul nr.5337/287/2023, inregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr. 70099/15.11.2023, respectiv Incheierea din Sedinta Camerei de Consiliu  din data de 16.11.2023, pronuntata de Judecatoria Rm.Sarat in dosarul nr.5337/287/2023
2.

Proiect de hotarare nr.280/07.12.2023 privind actualizarea componentei Comisiei de specialitate nr.II a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat – Comisia juridica, de disciplina si validare, in sensul inlocuirii doamnei Puscasu Cornelia cu domnul consilier local Dinulescu Florian-Costin

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

3. Proiect de hotarare nr.281/07.12.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

4. Proiect de hotarare nr.282/07.12.2023 privind aprobarea utilizarii sumei de 366.288,77 lei din excedentul bugetar cumulat al bugetului local al Municipiului Rm.Sarat aferent exercitiului financiar al anului 2022, respectiv exercitiilor financiare anterioare, suma ramasa neutilizata la finele anului 2022 si folosirea acestei sume ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

5. Proiect de hotarare nr.283/07.12.2023 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare  “Executie retea electrica si racord imobil din Soseaua Focsani nr.43”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat, acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.14/14.02.2023, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei capacitatii energetice, a terenului in suprafata totala de 110 mp (din care 91 mp situati pe strada Dunarii si 19 mp situati pe Soseaua Focsani-subtraversare), teren apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Sarat, in vederea racordarii la sistemul de distributie a energiei electrice a imobilului cu numarul cadastral 30914 din Soseaua Focsani nr.43,  Municipiul Rm.Sarat, catre Distributie Energie Electrica Romania-Sucursala Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

6. Proiect de hotarare nr.284/07.12.2023 privind aprobarea proiectului tehnic de execuție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEȚUL BUZĂU – ETAPA I”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Publicăm astăzi 07.12.2023 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr. 75051/07.12.2023.

Primar,

CÎRJAN SORIN-V

Related posts