ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 23.02.2024, primarul Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act cu caracter normativ:   PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 60/23.02.2024 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal Lucrări în cadrul proiectului cu denumirea “CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE PRIN REALIZAREA UNUI HUB DE TRANSPORT ȘI AUTOBAZĂ PRIN RECONFIGURAREA TRAMEI STRADALE ÎN ZONA DE SUD-EST A MUNICIPIULUI BUZĂU”.   Înscrisurile aferente proiectului de act normativ sunt:   -proiectul de hotărâre, împreună cu anexa; -înscrisurile invocate în preambulul proiectului de hotărâre.   Documentația poate fi consultată: pe pagina de…

Detalii