ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 15.02.2024, primarul Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act cu caracter normativ:   PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 40/14.02.2024 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE SEDIU D.R.D.P. – BUZĂU (SPAȚII BIROURI)”.     Înscrisurile aferente proiectului de act normativ sunt:   -proiectul de hotărâre, împreună cu anexa; -înscrisurile invocate în preambulul proiectului de hotărâre.   Documentația poate fi consultată: pe pagina de internet a instituţiei, la primariabuzau.ro . proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă…

Detalii