Dispoziția și proiectul ordinii de zi a Ședinței de lucru extraordinare (convocată de îndată) a Consiliului Local din data de 08.12.2023, ora 11

DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru extraordinara (convocata de indata) in  data  de 08.12.2023 Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134, alin.(1), lit.a) si alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;  DISPUN:  Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local…

Detalii