Dispozitia de convocare a Consiliului Local in sedinta de lucru ordinara in data de 31.08.2023

ANUNȚ           In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 31.08.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotarare nr.193/25.08.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023 – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar 2. Proiect…

Detalii

DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii AUGUST 2023 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -VICEPRIMAR- Viceprimarul municipiului Buzău, judeţul Buzău: Având în vedere: -Dispoziția primarului municipiului Buzău nr. 369/11.08.2023, din care rezultă  că domnul primar Constantin Toma va efectua 8 (opt) zile de concediu de odihnă, în perioada 16.08.2023 – 25.08.2023; -prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 239 din 28.10.2020 privind alegerea viceprimarilor municipiului Buzău, În temeiul prevederilor art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019…

Detalii