TAXE ȘI IMPOZITE MAI MARI

Anul viitor, râmnicenii vor plăti taxe și impozite locale mai mari. Impozitele și taxele locale, dar și alte taxe asimilate acestora, ce se vor aplica, în 2024, în municipiul Râmnicu Sărat, au fost indexate cu rata inflației de 13,8%, aferenta anului fiscal 2022. Noile taxe au fost aprobate, în unanimitate, de Consiliul Local Municipal. Taxele și impozitele locale se indexează anual de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior.

Detalii

ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activități nonprofit de interes general

Nr.    26221  / 02.05.2023 ANUNȚ DE PARTICIPARE, Pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activități nonprofit de interes general Informaţii generale privind autoritatea contractantă, in special denumnirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Municipiul Râmnicu Sărat, cod fiscal:2406871,str. Nicolae Bălcescu nr. 1, Râmnicu Sărat, jud. Buzău, tel:0238561946, fax:0238561947, e-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro U.A.T. Municipiul Râmnicu Sărat invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de…

Detalii

Invitație eveniment ,,Ziua porților deschise la EUROPE DIRECT Buzău”

EUROPE DIRECT Buzău – având ca structură gazdă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău, vă invită să participați marți 09.05.2022 începând cu orele 10:00, la evenimentul cu tema “Ziua porților deschise la ED Buzău”. Evenimentul se va desfășura în sala de conferințe a Centrului, unde  vor fi organizate expuneri de materiale informative pe teme europene: „Pactul verde european”, „Europa digitală”, „Europa echitabilă” (exemple practice de valorificare sustenabilă a resurselor locale, de utilizare a tehnologiilor inovative, de valorificare a tradițiilor specifice județului Buzău). Cu această ocazie, vom organiza și festivitatea…

Detalii