PREVENIREA INFECȚIILOR INTRASPITALICEȘTI, ÎNTR-O NOUĂ ETAPĂ

Proiectul privind eliminarea infecțiilor nosocomiale din secțiile Spitalului Județean Buzău a ajuns într-o nouă etapă. Consiliul Județean au adoptat, în ședință extraordinară, documentația și indicatorii tehnico-economici ai proiectului. Cu cele 38 de milioane de lei, sumă primită prin Programul Național de Redresare și Reziliență, Spitalul Județean de Urgență Buzău trebuie creeze condiții optime pentru reducerea riscului de infecții intraspitalicești, în toate secțiile unității.

Proiectul vizează dezvoltarea infrastructurii din Spitalul Județean de Urgență Buzău, inclusiv la secțiile exterioare, prin organizarea unor izolatoare, precum și dotarea cu echipamente și materiale moderne. Peședintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu, este de părere că, odată cu aceste modernizări, bolnavii vor beneficia, pe lângă serviciile medicale, și de confort.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzau asigură asistenţa medicală de specialitate, atât spitalicească, cât şi ambulatorie. Spitalul dispune de 910 paturi cu spitalizare continuă şi 45 cu spitalizare de o zi şi are o structura organizatorică complexă. Pandemia COVID-19 a evidenţiat vulnerabilităţile infrastructurii sanitare din România, mai ales în spitalele vechi cu circuite deficitare unde controlul infecţiilor nosocomiale este deficitar, cu impact asupra siguranţei pacientului. În prezent, dotarea spitalului cu echipamente şi materiale privind prevenirea şi reducerea infecţiilor asociate asistenţei medicale este inferioară cu cerinţele metodologiilor şi actelor normative în vigoare şi departe de standardele din ţările europene avansate.

Related posts