Activități educaționale și de instruire practică alături de profesori din Bulgaria

La nivelul Liceului Tehnologic  Economic ,,Elina Matei Basarab’’ Râmnicu  Sărat s-a desfășurat o prima etapă din cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea pregătirii practice în raport cu noile tehnici de învățare pe tot parcursul vieții” (Ecotur). O echipă formată din 6 cadre didactice de specialitate și 5 reprezentanți ai S.C. NOMAD FOOD S.R.L din Rm.Sărat din domeniul alimentatiei publice și turismului a fost pe parcursul a cinci zile, la partenerul proiectului din Bulgaria, instituția de învățâmânt Vocational School for Tourism and Food Industry ,,Sveti Sveti  Kiril I Metody’’ din localitatea Momchilgrad. Pe toată perioada petrecută în țara vecină, profesorii râmniceni au desfășurat diverse activități educaționale și de instruire practică alături de cadrele dicatice din  Bulgaria, realizând un schimb de experiență privind procesul de predare.

 „Apreciem că proiectul  va avea impact pe termen lung asupra liceului nostru și va furniza mai multe beneficii. În primul rând,  conținutul orelor de predare, atât la nivel teoretic cât și la nivel practic, va căpăta un caracter interactiv și stimulativ pentru actualii și viitorii elevi ai Liceuui. De asemenea,  transferul de competențe va asigura o îmbunătățire a cunoștințelor și abilităților elevilor de la calificările : ospătar, (chelner) vânzător în unități de alimentație, tehnician în gastronomie și tehnician în turism”, a declarat Margareta Peneoașu, directorul Liceului Tehnologic Economic ,,Elina Matei Basarab’’ din Municipiul Râmnicu  Sărat.

Totodată, prin acest proiect s-a urmărit ca  relația dintre operatorii economici de practică și cele două instituții de ȋnvățămȃnt se se dezvolte mai mult și să existe posibilitatea de atragere de noi parteneri din rândul agenților economici în vederea desfășurării orelor de practică, datorită mediatizării proiectului și creșterii vizibilității instituției.

„Nu în ultimul rând, cadrele didactice de specialitate participante vor aborda diferit mediul educațional și de instruire practică, datorită schimbării mentalității și a exemplelor de bune practici care se pot plia pe nevoile elevilor în concordanță cu cerințele pieței muncii, naționale și internaționale , a mai completat doamna director Margareta Peneoașu.

Pe lângă cele două licee din România și Bulgaria, în proiect mai este partener și un operator din industria Horeca, respectiv „Nomad Food and Restaurant”, reprezentat de domnul Volodea Mateevici.

Proiectul este finanțat din “Programul de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor din România-Granturile SEE-Mecanismul Financiar 2014-2021”, având ca perioadă de desfășurare  intervalul 01.09.2022 – 31.08.2023.

Related posts