ANUNŢ ÎNCHIRIERE IMOBIL PRIN LICITAŢIE

Nr. 7175 / 23.11.2022 ANUNŢ ÎNCHIRIERE IMOBIL PRIN LICITAŢIE Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sãrat, cu sediul în Municipiul Râmnicu Sãrat, str. Armoniei, nr.58 bis, judeţul Buzãu, cod fiscal 2406901, Tel/Fax 0238563032, E-mail-adporas@yahoo.com. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închirierea a 3 (trei) spaţii în suprafatã utilã totalã de 26,9 mp, aflate in incinta Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sãrat…

Detalii

ANUNŢ CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Râmnicu Sărat

Nr. 83027/22.11.2022    ANUNŢ  CONSULTARE ŞI DEZBATERE PUBLICĂ a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Râmnicu Sărat   În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Râmnicu Sărat şi organizarea consultării/dezbaterii publice pentru proiectul propus, în data de 29.11.2022, ora 13:00, la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat – Sala…

Detalii

COMUNICAT DE PRESA

23 noiembrie 2022, București Poziția Asociației A.C.e.R. – referitoare la dezbaterea și avizarea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022- 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, procedură de urgență, PL-x 551/2022.   Asociaţia de Comunicaţii Electronice din România – A.C.e.R., for ce reunește peste 50 de…

Detalii

DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru ordinara in  data  de 28.11.2022

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT                      PRIMAR     DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru ordinara in  data  de 28.11.2022   Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;     DISPUN:   Art.1.…

Detalii