ERATA la ANUNȚUL DE PARTICIPARE NR. 3016/09.07.2021 pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activități nonprofit de interes general

Nr.  3322 /12.07.2021

ERATA

la ANUNȚUL DE PARTICIPARE NR. 3016/09.07.2021

pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al

Municipiului Râmnicu Sărat pentru activități nonprofit de interes general

 

Referitor: ANUNTUL DE PARTICIPARE NR. 3016/09.07.2021

 Denumire anunt: Acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al

Municipiului Râmnicu Sărat pentru activități nonprofit de interes general

 

În atentia tuturor aplicantilor:

Primaria Municipiului Ramnicu Sarat publică următoarea erată a ANUNTULUI DE PARTICIPARE NR. 3016/09.07.2021

ERATA

În documentul ANUNT DE PARTICIPARE NR. 3016/09.07.2021

 

Referitor la enunțul:

„Suma prevazută în bugetul Municipiului Râmnicu Sărat pentru finanțări nerambursabile ale  proiectelor persoanelor fizice,  asociațiilor și fundațiilor de drept privat, defalcată pe domenii, conform Programului anual al finanțărilor nerambursabile al Municipiului Râmnicu Sărat, Nr. 101441/26.04.2021 este urmatoarea:” sintagma „Suma prevazută” se va completa cu sintagma” Suma totala de 250.000 lei prevazută”. Pe cale de consecinte textul urmănd a se citi astfel:

Suma totala de 250.000 lei prevazută în bugetul Municipiului Râmnicu Sărat pentru finanțări nerambursabile ale  proiectelor persoanelor fizice,  asociațiilor și fundațiilor de drept privat, defalcată pe domenii, conform Programului anual al finanțărilor nerambursabile al Municipiului Râmnicu Sărat, Nr. 101441/26.04.2021 este urmatoarea:”

Referitor la enunțul:

„ Data  limita depunere a proiectelor este: 11 august 2021, ora  16:30  ‘’ sintagma ‘’11 august 2021, ora  16:30’’ se va inlocui cu sintagma ‘’16 august 2021,ora 13 :00’’, textul urmand a se citi astfel :

‘’ Data  limita depunere a proiectelor este :16 august 2021,ora 13 :00’’

Enunțul:

‘’ Perioada de selecție și evaluare a proiectelor: 12 august 2021 – 18 august 2021 sintagma ‘’12 august 2021 – 18 august 2021’’ se va inlocui cu sintagma ‘’17 august 2021 – 23 august 2021’’, textul urmand a se citi astfel’’

‘’Perioada de selecție și evaluare a proiectelor : 17 august 2021 – 23 august 2021

 

Primar,

Cirjan Sorin Valentin

Intocmit,

Ardeleanu Elena Gabriela

Related posts