ANUNŢ CONSULTARE ȘI DEZBATERE PUBLICĂ NR. 100570/20.04.2021

ANUNŢ CONSULTARE SI DEZBATERE PUBLICA   a Proiectului de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru „Construire service auto, vulcanizare, construire imprejmuire la strada Horia, la nr.cadastral 34783 si la CNCF Bucuresti” imobil situat in strada Horia nr.1B, Municipiul Rm.Sarat (numar cadastral 34782) In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta publica initiativa Primarului Municipiului Ramnicu Sarat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului…

Detalii

ANUNŢ CONSULTARE ȘI DEZBATERE PUBLICĂ NR. 100548/20.04.2021

ANUNŢ                CONSULTARE SI DEZBATERE PUBLICA   a Proiectului de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea „Construire spatiu comercial si construire imprejmuire pe trei laturi (N,E,S)”, la imobilul situat in strada Horia nr.1C (numarul cadastral 36563), Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta publica initiativa Primarului Municipiului Ramnicu Sarat, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, referitoare la elaborarea Proiectului de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local…

Detalii