ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

Consiliului Local Municipal Rm Sărat se va întruni, luni, 18 mai 2020, de la ora 11.00, într-o sedință de lucru extraordinară. Pe ordinea de zi sunt cinci proiecte de hotarare. Consilierii din Rm Sărat vor supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea Analizei Cost Beneficiu, faza Studiu de Fezabilitate, pentru modificareaa indicatorilor tehnico-economici si aprobarea chetuielilor pentru obiectivul de investitii „Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate, in Municipiul Rm. Sarat”. De asemenea, în cadrul sedintei, aleșii vor aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Rm. Sarat, urmare a necesitatii evidentierii sumelor reprezentand stimulentul de risc. Nu în ultimul rând, consilierii din Rm Sărat vor dezbate si documentatia de urbanism pentru înfiintarea unui centru de zi in cadrul proiectului „Un pas spre comunitate”, prin reabilitarea unei cladiri existente in Municipiul Rm. Sarat.

Related posts