Convocarea Consiliului Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară – JOI, 09 MAI 2019, ora 9.00

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE DISPOZIŢIE   Nr. 104 privind convocarea Consiliului Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară         Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art. 94 alin.(2) şi art. 104, alin. (1), lit. „f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, DISPUNE:         Art.1.   Se   convoacă   Consiliul   judeţean  Buzău   în    şedinţă   extraordinară, JOI, 09 MAI 2019, ora 900.         Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, B-dul N. Bălcescu nr. 48, având pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind asumarea organizării și…

Detalii