Convocarea Consiliului Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară – JOI, 09 MAI 2019, ora 9.00

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE   Nr. 104

privind convocarea Consiliului Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară

        Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art. 94 alin.(2) şi art. 104, alin. (1), lit. „f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

        Art.1.   Se   convoacă   Consiliul   judeţean  Buzău   în    şedinţă   extraordinară, JOI, 09 MAI 2019, ora 900.

        Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, B-dul N. Bălcescu nr. 48, având pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României la nivelul Județului Buzău.

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.

 

BUZĂU, 06 MAI 2019

Related posts

Leave a Comment