ORDINEA DE ZI a ședinței consiliului Județean Buzău din 28 septembrie 2018

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 6;

2. Aprobarea modificării bugetului proiectului „Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înființării Centrului muzeal I.C. Brătianu”;

3. Trecerea din domeniul public al Județului Buzău în domeniul privat al Județului Buzău a unor corpuri de clădire situate în municipiul Buzău, strada Bistriţei, nr. 45;

4. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2019;

5. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în anul 2019;

6. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău în anul 2019;

7. Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău;

8. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

9. Aprobarea unor colaborări între Consiliul Județean Buzău și
Divizia 2 Infanterie „Getica”;

10. Aprobarea colaborării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău, Spitalul Județean de Urgență Buzău, Spitalul Municipal
Rm. Sărat și Spitalul Orășenesc Nehoiu în campania de informare, consilier și suport pentru prevenirea abandonului și diminuarea riscului abandonului copiilor în unități sanitare, adresată unor categorii de beneficiari din județul Buzău;

11. Aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 112/2014 privind aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a acordării Marelui Premiu al Concursului Național de Creație Literară „Vasile Voiculescu”;
12. Aprobarea participării unei delegații a Consiliului Județean Buzău într-o vizită de lucru în Spania, în perioada 17-20 octombrie 2018;

13. Stabilirea unor măsuri la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău;

14. Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău;

15. Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” unor personalități și susținători ai culturii buzoiene;

Suplimentar,

16. Aprobare a promovării proiectului „Modernizare DJ 203H, km. 16+000 – 25+500, Buda – Alexandru Odobescu – Limită judeţ Vrancea, Judeţul Buzău” şi a acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău şi UAT Comuna Buda pentru realizarea acestuia – formă actualizată;

17. Rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2018;

18. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău;

19. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău;

20. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău;

21. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

22. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău pe anul 2018;

23. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău.

II. INFORMĂRI, INTERPELĂRI

Informare privind derularea Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Buzău și Fundația „SERA ROMÂNIA”.

Related posts

Leave a Comment