Convocarea Consiliului judeţean in sedinta ordinara joi, 31 august 2017, ora 9.00

DISPOZIŢIE   Nr. 620 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă ordinară

        Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art.94 alin.(1), alin. (6) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E :

         Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,  joi, 31 august 2017, ora 900.

        Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău B-dul. N. Bălcescu nr.48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi:

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

 

 1. Rectificarea a V – a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2017;
 2. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului ”George Ciprian” Buzău;
 3. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în parteneriat cu Asociația FORUM ART la organizarea unui seminar dedicat Centenarului României (1918-2018) și Primului Război Mondial;
 4. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău, în parteneriat cu Colegiul Național „B.P. Hașdeu” la derularea proiectului  de sărbătorire a 150 ani de la înființarea instituției buzoiene de învățământ preuniversitar;
 5. Stabilirea funcţiunii imobilului proprietate publică a judeţului Buzău situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 – fost Spital I.C Brătianu, aflat în administrarea Consiliului judeţean Buzău;
 1. Punerea la dispoziția Societății Compania de Apă Buzău pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Buzău, în perioada 2014-2020 a unei suprafețe de teren de 6.692 mp. din terenul aferent sistemului de alimentare cu apă a comunelor situate pe Valea Slănicului din pârâul Jgheab, proprietate publică a Județului Buzău;
 1. Aprobarea inițierii procedurilor de cumpărare de către Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a unui bun imobil aparținând Societății Tipogrup Press SRL;
 2. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;
 3. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău;
 4. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 5. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;
 6. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
 7. Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău;
 8. Aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecția Copilului Buzău și a Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru Protecția Copilului Buzău;
 9. Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 299/2016;
 10. Revocarea/validarea unor membri de drept ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău;
 1. Stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău;
 2. Atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseele Berca-Buzău, Berca-Bărbucești şi retur operatorului de transport rutier SC MADCOM D.L.S. IMPEX SRL;
 3. Atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Bădila–Pîrscov- Buzău şi retur operatorului de transport rutier SC TRANS MANOLE SRL;
 4. Înlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursa regulată specială pe traseul Sîrbești (comuna Vintilă Vodă) – Buzău și retur, operatorului de transport rutier TRANS EXPERT SLĂNIC 94 SRL.

 

 1. NOTE, RAPOARTE, INTERPELĂRI

 Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie – iunie 2017.

 

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.

 

BUZĂU, 24 AUGUST  2017


PREŞEDINTE,

 PETRE-EMANOIL NEAGU

 

                                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                 SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,

  

                                                 MIHAI–LAURENŢIU GAVRILĂ

Related posts

Leave a Comment