DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean în şedinţă ordinară, miercuri, 17 august 2016, ora 9.00

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PREŞEDINTE

 

 

DISPOZIŢIE   Nr. 308

 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă ordinară

        Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art.94 alin.(1), alin. (6) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E :

 

        Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,  miercuri, 17 august 2016, ora 900.

        Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău , B-dul. N. Bălcescu nr.48, Sala „Gheorghe Filipescu” cu următoarea ordine de zi:

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

 

  1. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Muzeului Județean Buzău;
  1. Repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumelor pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă pentru anul 2016;
  1. Aprobarea modificării nivelului unor posturi de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău ;
  1. Adoptarea Monografiei economico-militare a judeţului Buzău;
  1. Exprimarea avizului Consiliului Judeţean Buzău în favoarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău-Mărăcineni de emitere a licenţei de traseu pe traseul nr.2M BUZĂU,Gara C.F.R.- SĂPOCA, Învăţător Mocanu Grigore;
  1. Revocarea, la cerere, a domnului Pitiș Cornel din calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău și desemnarea unui nou reprezentant.

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.


BUZĂU, 11 AUGUST  2016

  PREŞEDINTE,

 PETRE-EMANOIL NEAGU

 


                                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                 SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,

  

                                           MIHAI–LAURENŢIU GAVRILĂ

Related posts

Leave a Comment