DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean în şedinţă ordinară, miercuri, 17 august 2016, ora 9.00

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE     DISPOZIŢIE   Nr. 308  privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă ordinară         Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art.94 alin.(1), alin. (6) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   D I S P U N E :           Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,  miercuri, 17 august 2016, ora 900.         Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău , B-dul. N. Bălcescu nr.48, Sala „Gheorghe Filipescu” cu următoarea ordine…

Detalii