DISPOZIŢIE Nr. 130 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă ordinară, LUNI, 23 MAI 2016, ora 9.00

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PREŞEDINTE

 

DISPOZIŢIE   Nr. 130

 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă ordinară

 

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art.94 alin.(1), alin. (6) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E :

   Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,  LUNI, 23 MAI 2016, ora 900.

  Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău, B-dul. N. Bălcescu nr.48, Sala „Gheorghe Filipescu” cu următoarea ordine de zi:

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

 1. Aprobarea contului de execuţie a exerciţiului bugetar al Judeţului Buzău pe anul 2015;
 1. Aprobarea utilizării în anul 2016 a excedentului anual al bugetului propriu al Judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2015 – formă actualizată;
 2. Rectificarea a II–a a bugetului propriu al Judeţului Buzău pe anul 2016;
 1. Rectificarea a II–a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;
 1. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Judeţului Buzău pe anul 2016 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România;
 1. Modificarea şi completarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2016;
 1. Stabilirea costului mediu lunar în perioada ianuarie-aprilie 2016 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecţie specială în două unităţi de asistenţă socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;
 1. Aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al municipiului Buzău în domeniul public al judeţului Buzău a imobilului cu destinaţia de Filială a Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău, situat în municipiul Buzău, str. Poştei nr.1;
 1. Modificarea şi actualizarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 1. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;
 1. Aprobarea modificării unui post din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;
 1. Aprobarea unui acord de colaborare între Consiliul Judeţean Buzău şi partenerii instituţionali în scopul colaborării pentru desfăşurarea de activităţi ale viitorului Centru turistic şi cultural de interes regional Buzău;
 1. Revocarea/numirea administratorului unic al SC „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău şi aprobarea unor modificări ale actului constitutiv al societăţii comerciale;
 1. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău-Ojasca-Nifon şi retur operatorului de transport SC VOICILĂ&G SRL;
 1. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău-Boboc şi retur operatorului de transport SC ELY SAM TRANS RAPID SRL;
 1. Atribuirea licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 099 Sărat Autogara TUC – Dăscăleşti operatorului de transport SC SANCOM TRANS SRL;
 1. Acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al judeţului Buzău” Sergentului major Dragomir Bogdan – Emanuel – UM 01847 Buzău;
 1. Acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Buzău” – post mortem, sublocotenenţilor Vizireanu Gheorghe Adrian – Ion şi Dumitrescu Marian – Iulian – UM 01847 Buzău;

 

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.

 

BUZĂU, 17 MAI 2016

PREŞEDINTE,

 PETRE-EMANOIL NEAGU

    

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,

     MIHAI–LAURENŢIU GAVRILĂ

Related posts

Leave a Comment