„SĂ ÎNVĂŢĂM ÎMPREUNĂ, PENTRU A NU ABANDONA ŞCOALA”: metode integrate, moderne de prevenție și combatere a părăsirii școlarităţii în vederea creşterii integrării sociale şi a angajabillităţii la nivel local și regional

Echipa de proiect de la Scoala Gimnaziala Nr. 3, beneficiară a proiectului „SĂ ÎNVĂŢĂM ÎMPREUNĂ, PENTRU A NU ABANDONA ŞCOALA”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 – “Corelarea învăţării pe parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”,  se implica energic in atingerea obiectivului general al proiectului: diminuarea numărului de persoane care se află în risc de abandon şcolar şi prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii în rândul elevilor proveniţi din medii dezavantajate, rurale sau foste industrializate din regiunile SE și Est, folosind metode integrate, moderne de prevenție și combatere a părăsirii școlarităţii în vederea creşterii integrării sociale şi a angajabillităţii la nivel local și regional.

OBIECTIVE SPECIFICE:
–    Creșterea accesului la educație a minim 200 elevi din ciclurile primar și gimnazial, aflate în situații de risc de părăsire timpurie a școlii, printr-un set complex de măsuri educaționale alternative suport cu caracter preventiv în vederea creșterii performanțelor școlare și școlarizarea unui număr de 100 persoane care au părăsit timpuriu școala.

–    Elaborarea/ implementarea unui program educativ multiregional de diminuare a fenomenului de părăsire a școlii pe baza dezvoltării instrumentelor și măsurilor educaționațe remediale și preventive inovatoare.

–    Valorificarea rezultatelor proiectului, precum și a bunelor practici pentru remedierea abandonului și eșecului școlar prin crearea și dezvoltarea de rețele parteneriale sustenabile la nivel regional, precum și la nivel național.

TARGET:

– 200 de elevi aflați în risc de părăsire timpurie a școlii.

– 50 de părinți ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii.

– 100 de persoane care nu au absolvit învățământul obligatoriu.

– profesori implicați în programele de ADȘ și PPS, formați cu scopul creșterii nivelului profesional.

„Să învăţăm împreună – pentru a nu abandona şcoala!”
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 – “Corelarea învăţării pe parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi site-ul proiectului: www.nuabandonascoala.ro. , la adresa de email: proiectemsarat@gmail.com sau la telefon: 0762636500.

Related posts

Leave a Comment