Accesați pagina de facebook a proiectului: https://www.facebook.com/nuabandonascoala.ro!

fb1Şcoala Gimnazială Nr. 3 Râmnicu Sărat, în calitate de beneficiar şi Şcoala Coţofăneşti, în calitate de parteneri ai proiectului POSDRU /181/2.2/S/ 152681 „SĂ ÎNVĂŢĂM ÎMPREUNĂ- PENTRU A NU ABANDONA ŞCOALA!”, vă invită să accesați pagina de facebook a proiectului: https://www.facebook.com/nuabandonascoala.ro.

Aici puteți fi la curent cu activitățile desfășurate în cadrul proiectului și puteți posta opinii în legătură cu subiectele postate.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Investeşte în oameni; Axa prioritară 2 – “Corelarea învăţării pe parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.

 

Obiectivul general al proiectului este:

,,Diminuarea numărului de persoane care se află în risc de abandon şcolar şi prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii în rândul elevilor proveniţi din medii dezavantajate, rurale sau foste industrializate din regiunile SE și Est, folosind metode integrate, moderne de prevenție și combatere a părăsirii școlarităţii în vederea creşterii integrării sociale şi a angajabillităţii la nivel local și regional”.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi site-ul proiectului: www.nuabandonascoala.ro. , la adresa de email: proiectemsarat@gmail.com sau la telefon: 0762636500.

Related posts

Leave a Comment