DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii MARTIE 2024 a Consiliului Local al municipiului Buzău

Viceprimarul municipiului Buzău, judeţul Buzău: Având în vedere: -faptul că primarul municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, se află în concediu medical; -prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 239 din 28.10.2020 privind alegerea viceprimarilor municipiului Buzău, -prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   DISPUNE:            ART.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului…

Detalii

Dispoziția și proiectul ordinii de zi, a ședinței de lucru ordinare a Consiliului Local din data de 28.03.2024, ora 14

ANUNT            In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 28.03.2024, orele 1400 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotarare nr.83/22.03.2024 privind validarea Dispozitiei  Primarului Municipiului Rm.Sarat nr.283/14.03.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024 urmare…

Detalii

­Cum se stabilește bugetul unui proiect cu finanțare nerambursabilă?

Vrei să obții finanțare nerambursabilă, ai ales sursa, ți-ai schițat ideea proiectului și a rămas acum doar să stabilești suma? Adică banii pe care nu-i ai și dorești să-i accesezi printr-o finanțare nerambursabilă. Cât poți solicita sau cât este cofinanțarea? Cum poți stabili corect valorile bugetului tău? Întrebări la care platforma vreauproiect.ro te poate îndruma să poți răspunde singur, în funcție de nevoile tale de investiții, dar și de limitele impuse de sursa de finanțare. Vezi pragurile cerute de finanțator, eligibilitatea cheltuielilor solicitate, precum și activitățile obligatorii impuse odată cu…

Detalii